Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Ik: de eigenaar van WIJN en ik: Jet Romijn
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • je: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud

2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ik ben geen wetenschapper, psycholoog of maatschappelijk werker. Ik ben een gewone vrouw die heeft gekozen voor een alcoholvrij bestaan. De dingen die ik tegen je zeg of schrijf of laat zien, is mijn mening. Door veel te lezen, te luisteren en te onderzoeken heb ik een mezelf een beeld gevormd over alcohol en de manier waarop we over alcohol en alcoholgebruik denken. Het is dus mijn mening en geen wetenschappelijk bewijs. Ik denk dat ik je kan helpen om je relatie met alcohol te veranderen, maar ik geef geen garanties. Ik kan je uitrusten met gereedschappen die kunnen helpen. Dit weet ik uit ervaring. Doe daar je voordeel mee. De rest moet je zelf doen.

Daarnaast wil ik je wijzen op onderstaand:

Sommige klachten bij het veranderen van je alcohol gebruik kunnen risicovol zijn.

Sommige combinaties van alcohol, medicijnen en andere middelen kunnen risicovol zijn

Ik raad je aan je huisarts op de hoogte te stellen van het patroon rondom je alcoholgebruik.